Musikern Jack Mittleman arrangerade tre stora tributkonserter för John Lennon i Stockholm, Göterborg och Oslo – jag tog fram affischerna.